Downloads

Vd:s brev till aktieägarna – 30 april 2020

Årsstämma 2020 protokoll

Årsstämma 2020 protokoll – bilagor

Lundin Energy koncessionstabell

Pressmeddelande – Vd:s brev till aktieägarna