rowan-viking-drilling-rig

Prospekteringsborrning slutförd på strukturerna Vinstra och Otta

Prospekteringsborrning slutförd på strukturerna Vinstra och Otta

24 maj 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 3/7-11 S på strukturerna Vinstra och Otta i PL539 i Nordsjön. Borrningen var torr.

Den huvudsakliga målsättningen för borrningen var att testa reservoarförutsättningarna och kolvätepotentialen i sandsten från mellersta juraperiod på Ottastrukturen och i den djupare rotliegendesformationen på Vinstrastrukturen som ligger i Mandalhöjdsområdet i den södra, norska delen av Nordsjön nära den danska gränsen. Borrningen påträffade tunn, tät och torr sandsten i Ottaintervallet och ingen reservoar på Vinstrastrukturen.

Borrningen genomfördes med jack-up borriggen Rowan Viking. MOL Norge är operatör med en licensandel om 60 procent. Partners är Lundin Norway och Wintershall Norge AS med licensandelar om 20 procent vardera.