Lundin Petroleums AB:s valberedning

amg-2019-nom-com

Lundin Petroleums AB:s valberedning

16 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2020 som äger rum den 31 mars 2020 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Fonder)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin (Styrelseordförande i Lundin Petroleum)

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2020 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2020
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2021, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2020

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-petroleum.com, senast den 20 december 2019.