Lundin Petroleum har blivit informerat om en eventuell företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan

Lundin Petroleum har blivit informerat om en eventuell företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan

1 november 2018

Åklagarmyndigheten har den 1 november 2018 delgivit Lundin Petroleum AB (“Lundin Petroleum” eller “bolaget”) ett yrkande om en företagsbot samt förverkande av ekonomiska fördelar i anknytning till förundersökningen avseende tidigare verksamhet i Sudan mellan åren 1997 till 2003.

Åklagarmyndigheten har delgivit Lundin Petroleum ett yrkande om en företagsbot samt förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan från 1997 till 2003.
Enligt informationen i delgivningen kan åklagaren yrka på:
a) en företagsbot om 3 miljoner SEK, och
b) förverkande av ekonomiska fördelar från påstått brott om 3 282 miljoner SEK, baserat på vinsten från försäljningen av Block 5A-tillgången under 2003 om 729 miljoner SEK.
Eventuellt förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot kan endast påföras i samband med att en dom i en eventuell rättegång meddelas.
Förundersökningen är inne på sitt nionde år och Lundin Petroleum är fortsatt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och bolaget kommer kraftfullt att bestrida en eventuell företagsbot eller förverkande av ekonomiska fördelar.

 

Tidpunkten för beslut om huruvida förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot ska påföras är fortfarande oviss. Förverkande av ekonomiska fördelar eller företagsbot kan dock endast påföras i samband med en dom i en eventuell rättegång gällande de omständigheter som för närvarande är föremål för förundersökning. Bolaget är fullt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och i enlighet därmed kommer bolaget att kraftfullt bestrida såväl eventuell företagsbot som förverkande av ekonomiska fördelar.

Åklagarmyndigheten inledde i juni 2010 en förundersökning om påstådd medverkan i brott mot internationell humanitär rätt i Sudan 1997–2003. Förundersökningen är nu inne på sitt nionde år. Lundin Petroleum och bolagets företrädare har samarbetat proaktivt och på ett omfattande sätt med förundersökningen genom att lämna information om den tidigare verksamheten i Sudan och genom att delta i förhör.

Lundin Petroleum är fortsatt fullt övertygat om att det helt saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget och fast förvissat om att bolaget bidrog till utveckling i Sudan. Mer information om bolagets tidigare verksamhet i Sudan finns tillgänglig på www.lundinhistoryinsudan.com