Downloads

Lundin Petroleum Investerarpaket

Öppet brev från Ian H. Lundin och Alex Schneiter

Rapport för Niomånadersperioden 2018

Lundin Petroleum har blivit informerat om en eventuell företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)

Uppdatering beträffande Johan Sverdrup