Downloads

Lundin Petroleum har blivit informerat om en eventuell företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar avseende tidigare verksamhet i Sudan (regulatorisk)