Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

Avyttring av finskt vindkraftsprojekt till Sval Energi

20 mars 2020

Som meddelats den 31 januari 2020, slutförde Lundin Petroleum en transaktion med OX2 AB (OX2) om att förvärva en 100-procentig andel i MLK vindkraftsprojekt, total investering om sammanlagt 200 MUSD, vilket kommer att producera omkring 400 GWh årligen, brutto från 24 landbaserade vindturbiner, när det tas i drift under 2022. Sval har förvärvat 50 procent av MLK motsvarande ett värde om 100 MUSD, vilket inkluderar förvärvskostnad och framtida investeringsutgifter, och till motsvarande villkor som Lundin Petroleum förvärvade projektet från OX2.