Downloads

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2020 samt information om kapitalmarknadsdagen (regulatorisk)