Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie

The second quarterly instalment of the dividend of USD 0.25 per share will amount to SEK 2.33 per share

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie

29 juni 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 662 MSEK, motsvarande cirka 71 MUSD.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(MSEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
2,336622 juli 20203 juli 20208 juli 2020

Lundin Energys årsstämma som hölls den 31 mars 2020 beslutade om en utdelning för 2019 om 1,00 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning om 0,25 USD per aktie, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK som publiceras fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,3104.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-energy.com.