Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

Edvard Grieg Power from Shore

Plan för att driva Edvard Griegplattformen med ström från land färdigställd

28 oktober 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) och partners har färdigställt planen för att fullt ut elektrifiera Edvard Griegplattformen, där Lundin Norway är operatör. Elektrifieringen kommer att ske som en del i utbyggnaden av Utsirahöjdsområdets kraftnät som utvecklas i samband med den andra fasen av Johan Sverdrup-projektet.

Utbyggnaden av kraftnätet i Utsirahöjdsområdet, som kommer att tas i bruk från och med 2022, kommer att förse fälten Johan Sverdrup, Ivar Aasen, Gina Krog och Sleipner med ström från land. Projektet att försörja Edvard Grieg med ström från land innebär att det befintliga gasturbinbaserade systemet på plattformen avvecklas. System för att tillhandahålla processvärme och en strömkabel från Johan Sverdrup till Edvard Grieg kommer att installeras. Nettoinvesteringen för Lundin Norway kommer att uppgå till cirka 500 MUSD för att förse Edvard Grieg och Johan Sverdrup med ström från land, och ungefär hälften av investeringen är redan gjord.

Projektet kommer att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp från Edvard Griegområdet, cirka 3,6 miljoner ton från 2022 fram tills dess att fältet slutar att producera. Detta kommer att leda till koldioxidutsläpp understigande 1 kg CO2 per fat för området, vilket är cirka 20 gånger lägre än världsgenomsnittet. Dessutom kommer projektet att medföra minskade verksamhetskostnader och koldioxidskatter samt en ökad produktionseffektivitet. Detta kompenseras delvis av inköp av el från kraftnätet, vilket till största delen består av förnybar energi. Projektet kommer att leda till en förbättrad ekonomisk avkastning från Edvard Griegområdet och en avsevärd minskning av koldioxidutsläpp.

Lundin Norway är operatör för Edvard Griegplattformen med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV Norge med 20 procent och Wintershall DEA med 15 procent.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Strömförsörjningen till Edvard Grieg från land, som en del av kraftnätsutbyggnaden i Utsirahöjdsområdet, kommer inte enbart att leda till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp för området, understigande 1 kg CO2 per fat. Den kommer även göra det möjligt för oss att ytterligare optimera värdet på våra tillgångar genom ökad produktionseffektivitet, minskade verksamhetskostnader och lägre koldioxidskatt. Därmed kommer koldioxidutsläppen från Edvard Griegfältet att minska med 200 000 ton per år från 2022, vilket är en minskning utöver de koldioxidutsläpp som redan sparas in genom strömförsörjningen från land på Johan Sverdrup. Projektet att elektrifiera Edvard Grieg innebär att bolagets två nyckeltillgångar försörjs med ström från land, till största delen bestående av förnybar energi, vilket befäster Lundin Petroleums position som världsledande när det gäller att producera olja med en låg koldioxidintensitet.”