Oljefyndigheter på prospekteringsborrningarna Jorvik och Tellus East

Oljefyndigheter på prospekteringsborrningarna Jorvik och Tellus East

20 juni 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har gjort två oljefyndigheter på prospekteringsborrningarna 16/1-31 S (Jorvik) och 16/1-31 A (Tellus East) på den östra kanten av Edvard Griegfältet i PL338 på Utsirahöjden.

Höjdpunkter
• Olje- och gasfyndigheter med sammanlagda bruttoresurser om mellan 4 och 37 MMboe
• Jorvik, en konglomeratreservoar liknande den som finns i områden på Edvard Griegfältet
• Tellus East, en oljekolonn om 60 m, brutto i reservoar av porös, förvittrad bergrundreservoar
• Båda fyndigheterna kan byggas ut med borrningar från Edvard Griegplattformen

Borrningen på Jorvik påträffade olja i konglomeratreservoarer om 30 meter, från triasperiod under tunn sandsten av hög kvalitet. Efter omfattande insamling av data och kärnor testades borrningen i konglomeratintervallet till en förväntad, låg nivå om cirka 130 bopd och tryckmätningar visar att området kommunicerar med Edvard Griegfältet. Denna kombination av reservoartyper i konglomerat och sandsten finns också i den södra och östra delen av Edvard Griegfältet. En horisontell produktionsborrning på fältet, i Jorvikområdet, förväntas flöda till kommersiella nivåer.

Borrningen på Tellus East påträffade en oljekolonn om 60 meter, brutto i porös, uppsprucken berggrundreservoar. Omfattande datainsamling genomfördes, inklusive provtagning av olja, kärnor och loggar. Tellusområdet på den norra kanten av Edvard Griegfältet producerar för närvarande från två horisontella produktionsborrningar, understödda av de porösa, förvittrade berggrundreservoarerna. Tellus East-fyndigheten innebär att tilltron avseende potentialen i berggrunden i denna delen av Edvard Griegfältet ökar.

De sammanlagda bruttoresurserna i Jorvik och Tellus East uppskattas till mellan 4 och 37 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). Både Jorvik och Tellus East kan byggas ut som borrningar från plattformen. Detta kommer att utvärderas parallellt med andra mål för kompletterande borrningar och återkopplingsmöjligheter i området, för att optimera utnyttjandet av anläggningens tillgängliga kapacitet.

Den tvågrenade borrningen Jorvik / Tellus East genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson, fyra kilometer nordost om Edvard Griegplattformen. Lundin Norway är operatör för PL338 med en licensandel om 65 procent. Partners är OMV med 20 procent och Wintershall DEA med 15 procent.

Leiv Eirikssonriggen kommer att stanna i Utsirahöjdsområdet för att genomföra ett antal grunda, gas pilotborrningar som en del av utbyggnadsprojektet Solveig innan den flyttas för att genomföra prospekteringsborrningen Goddo 16/5-8 S i PL815. Goddo kommer att testa förlängningen av oljefyndigheten Rolvsnes, i förvittrad berggrund, in i den angränsande licensen. Det sammanlagda området beräknas innehålla möjliga bruttoresurser om mer än 250 MMboe. Rolvsnes och Goddo, söder om Edvard Griegfältet har som målsättning att nå samma porösa, förvittrade berggrundreservoar som produceras från Tellusområdet på Edvard Griegfältet förnärvarande. Lundin Norway är operatör för PL815 med en licensandel om 60 procent. Partners är Concedo och Petoro med en licensandel om 20 procent vardera.