Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

Proposed 2019 dividend of USD 1.80 per share corresponding to USD 511 million

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

31 januari 2020

Styrelsen i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) föreslår en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD.

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn, som offentliggjordes den 30 januari 2019, kommer styrelsen att till årsstämman 2020 föreslå en utdelning för 2019 om 1,80 USD per aktie, motsvarande 511 miljoner USD (avrundat), att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar om 0,45 USD per aktie, motsvarande 128 miljoner USD (avrundat). Före varje utbetalningstillfälle kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,45 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK, samt utbetalas i SEK, baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK per aktie som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

Information om den föreslagna utdelningen:

Förväntad första dag för handel utan rätt till utdelningFörväntad avstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
1 april 20202 april 20207 april 2020
2 juli 20203 juli 20208 juli 2020
1 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
30 december 20204 januari 20218 januari 2021

I enlighet med svensk aktiebolagsrätt ska ett maximalt utdelningsbelopp i SEK beslutas i förväg för att säkerställa att den årliga utdelningen inte överstiger bolagets disponibla vinstmedel. Maxbeloppet för 2019 års utdelning har satts till 9,203 miljarder SEK (d.v.s. 2,301 miljarder SEK per kvartal). Om den totala utdelningen skulle överstiga maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK, kommer utdelningen automatiskt att justeras ned så att den totala utdelningen motsvarar maxbeloppet om 9,203 miljarder SEK.