Downloads

Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie