Lundin Petroleum föreslår utdelning om 1,80 USD per aktie för 2019, motsvarande 511 miljoner USD

Lansering av strategi för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå klimatneutralitet 2030 och föreslagen namnändring till Lundin Energy AB