Förslag om att lösa in 16 procent av aktierna i Lundin Petroleum och att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup unit (regulatorisk)