Lundin Energy AB’s Nomination Committee

Lundin Energys ABs valberedning

Lundin Energys AB:s valberedning

16 juni 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 som äger rum den 30 mars 2021 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Funds)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin, Styrelseordförande i Lundin Energy

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2021 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2021
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2022, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-energy.com, senast den 21 december 2020.