Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

Försiktighetsåtgärder vid Lundin Petroleums årsstämma med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset (covid-19)

13 mars 2020

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 31 mars 2020, kl. 13.00 i Vinterträdgården på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm, som ett resultat av det pågående utbrottet av covid-19.

För att minska risken för spridning av viruset och för att säkerställa välbefinnandet hos aktieägare och Lundin Petroleums personal, har ett antal försiktighetsåtgärder vidtagits:

  • Årsstämmans dagordning kommer att behandlas av stämmoordföranden utan några specifika presentationer, och det föreslås att den verkställande direktören inte kommer att hålla något anförande
  • Deltagare från Lundin Petroleum, inklusive styrelseledamöter och ledning, kommer att hållas till ett minimum
  • För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 554 eller via e-post på info@computershare.se – bolaget uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt
  • Aktieägare som uppvisar sjukdomssymptom eller som ingår i en riskgrupp uppmanas särskilt att inte delta på årsstämman, utan att istället utöva sin rösträtt genom fullmakt
  • Det kommer inte att förekomma någon utställning eller något informellt engagemang med representanter för Lundin Petroleum
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras före, under eller efter årsstämman
  • Stämman kommer i sin helhet att hållas på svenska och inga översättningstjänster kommer att tillhandahållas
  • Deltagare, som ändå vill delta personligen, kan vid ingången uppmanas att genomgå en hälsokontroll och kommer uppmanas att sprida ut sig i rummet och undvika närkontakt med andra deltagare
  • Under alla omständigheter får endast registrerade aktieägare delta på stämman, vilket innebär att alla externa gäster, inklusive media och andra intressenter, inte kommer tillåtas delta

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas bolaget att årsstämman kommer kunna äga rum. Begränsningar för sammankomster i Sverige fortsätter emellertid att utvecklas och det går inte idag att säkerställa att årsstämman den 31 mars 2020 kommer kunna hållas. Lundin Petroleum övervakar situationen noga och kommer att gå ut med information om ytterligare åtgärder måste vidtas.