if12019_nor_17_dr

Prospekteringsborrning slutförd på Silfaristrukturen i Norska havet

Prospekteringsborrning slutförd på Silfaristrukturen i Norska havet

20 december 2018

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 6307/1-1S på Silfaristrukturen, belägen i PL830 i Norska havet. Borrningen var torr.

Det primära målet för borrningen var att undersöka reservoaregenskaperna och kolvätepotentialen i formationer från jura- och permperiod i Froan Basin, belägen strax intill Frøyahöjden i Norska havet.

Borrning 6307/1-1S påträffade god reservoarsand men ingen förekomst av kolväten i juraformationen. Inga reservoarintervaller eller kolväten påträffades i det sekundära målet.

Detta är den första borrningen som genomförts i Froan Basin. Betydande information om områdets geologi har samlats in och kommer att analyseras för att bedöma ytterligare prospekteringspotential. Resultaten från Silfariborrningen påverkar inte potentialen i den närliggande Frøyahöjden, där någon borrning hittills inte har genomförts.

Lundin Norway är operatör för PL830 med en licensandel om 40 procent. Partners är Equinor, Neptune Energy och Petoro med licensandelar om 20 procent vardera.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson som kommer att flyttas, så snart borrningen har pluggats igen, för att genomföra prospekteringsborrning 7121/1-2 S på strukturen Pointer/Setter, belägen i PL767, sydost om fyndigheten Alta/Gohta i södra Barents hav. Borrningen på Pointer/Setterstrukturen har två distinkta mål i sandsten från tidig kritaperiod och strukturen uppskattas innehålla obekräftade bruttoresurser om sammanlagt 312 MMboe. Lundin Norway är operatör för PL767 med en licensandel om 50 procent. Partners är INPEX med 40 procent och DNO med 10 procent.