Rapport för maj–sept 2001

Nytt prospekteringsblock i Iran

Lundin comments on latest events