TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

TV-intervju från Bloomberg med Alex Schneiter

29 juli 2020

Lyssna på en Tv-intervju från Bloomberg med koncernchef och vd Alex Schneiter, som kommenterar det andra kvartalets resultat och delger sina tankar om Lundin Energys framtida utveckling.