Downloads

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Verksamheten och finansiell uppdatering – Q1 2020

Vd:s brev till aktieägarna – 30 april 2020

Rapport för Tremånadersperioden 2020

Årsstämma 2020 protokoll

Årsstämma 2020 protokoll – bilagor

Bolagsstyrningsrapport 2019