Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie

The second quarterly instalment of the dividend of USD 0.25 per share will amount to SEK 2.33 per share

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie

29 juni 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen om 0,25 USD per aktie kommer att uppgå till 2,33 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 662 MSEK, motsvarande cirka 71 MUSD.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(MSEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
2,336622 juli 20203 juli 20208 juli 2020

Lundin Energys årsstämma som hölls den 31 mars 2020 beslutade om en utdelning för 2019 om 1,00 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,25 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning om 0,25 USD per aktie, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK som publiceras fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,3104.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-energy.com.

Lundin Energy AB’s Nomination Committee

Lundin Energys ABs valberedning

Lundin Energys AB:s valberedning

16 juni 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2021 som äger rum den 30 mars 2021 i Stockholm.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

• Filippa Gerstädt (Nordea Funds)
• Aksel Azrac (Nemesia S.à.r.l.)
• Ian H. Lundin, Styrelseordförande i Lundin Energy

Vid valberedningens första möte valdes Aksel Azrac till ordförande.

Valberedningen skall lägga fram förslag till årsstämman 2021 avseende:

• Val av ordförande för årsstämman 2021
• Val av styrelseledamöter, inklusive antal ledamöter
• Val av styrelseordförande
• Styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete
• Val av revisor samt arvode till revisorn
• Valberedningsprocess inför årsstämman 2022, om ändringar föreslås i processen för årsstämman 2021

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende ovan angivna frågor kan vända sig till valberedningens ordförande Aksel Azrac på nomcom@lundin-energy.com, senast den 21 december 2020.

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

Uppdaterad produktionsprognos för 2020 på grund av produktionsbegränsningar införda av den norska regeringen, samt höjd långsiktig produktionsprognos

18 maj 2020

undin Energy AB (Lundin Energy eller bolaget) meddelar att bolaget uppdaterar sin produktionsprognos för 2020 med målsättning att nå 157 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd), detta efter beslut från den norska regeringen om att införa produktionsbegränsande åtgärder på den norska kontinentalsockeln. Detta är i den övre delen av det ursprungliga prognosintervallet för 2020 om 145 – 165 Mboepd, vilket senare uppdaterades till 160 – 170 Mboepd, innan produktionsbegränsningarna meddelades av den norska regeringen.

Uppdaterad prognos:

 

UppdateradTidigare
Produktion 2020Målsättning att nå 157 Mboepd160 – 170 Mboepd
Verksamhetskostnader 2020USD 2,80 per boeUSD 2,80 per boe
Långsiktig produktion170 – 180 Mboepd160 – 170 Mboepd

De produktionsbegränsande åtgärder som införs kommer att påverka produktionen från bolagets tillgångar från juni till december 2020. I och med att produktionsbegränsningarna tas bort i början av 2021, kan produktionsnivåerna återupptas. Dessutom, för att dra fördel av ett överskott i produktionskapaciteten på Edvard Grieg, kommer det planerade driftstoppet för underhållsarbete som tidigare förskjutits från 2020 till 2021, nu att genomföras under det tredje kvartalet 2020.

Tack vare den ökade produktionskapaciteten på Johan Sverdrup som nyligen meddelats, ökar bolaget sin långsiktiga produktionsprognos till 170 – 180 Mboepd från 2021, från den tidigare prognosen om 160 – 170 Mboepd.

Prognosen för verksamhetskostnader för 2020 förblir oförändrad om 2,80 USD per boe, vilket är ett kvitto på att tillgångarna drivs inom en högeffektiv operativ verksamhet.

Lundin Energy donerar för att hjälpa människor i nöd under utbrottet av Covid-19

Lundin Energy donerar för att hjälpa människor i nöd under utbrottet av Covid-19

Lundin Energy donerar för att hjälpa människor i nöd under utbrottet av Covid-19

8 maj 2020

Lundin Energy är angelägen om att bidra till lokala ansträngningar i Genève för att stödja de som lider under utbrottet av coronaviruset. Bolaget har därför donerat 150 000 CHF vardera, till både Röda korset Genève och Serve the City Geneva.

Alex Schneiter, koncernchef och vd kommenterar:

“På grund av utbrottet av coronaviruset står vi nu inför utmaningar som saknar motstycke. Men även om utbrottet påverkar oss alla, både som individer och företag, finns det ingen tvekan om att de som lider mest är de utsatta och äldre. Jag är därför mycket stolt över att på Lundin Energys vägnar donera 300 000 CHF till två lokala välgörenhetsorganisationer som båda gör ett fantastiskt arbete. ”Geneva Red Cross” och ”Serve the City Geneva” är i absoluta framkant när det gäller insatser för att hjälpa våra mest utsatta invånare och vi berömmer deras engagemang och tackar dem för deras ansträngningar.”

Lundin Energy hyllar dem som arbetar för att hjälpa de mest utsatta i denna svåra tid och vi uppmuntrar alla, i den mån man kan, att stödja dessa, eller liknande organisationer.

Geneva Red Cross

https://www.croix-rouge-ge.ch/

Benjamin Lachat, Geneva Red Cross, kommenterar:
“Tack vare stödet från de som donerar till vår verksamhet kan Geneva Red Cross fortsätta att hjälpa utsatta människor i Genève i dessa extraordinära tider. Som ni känner till, blev många av de människor i riskzonen plötsligt isolerade och oförmögna att genomföra normala dagliga sysslor, som att handla mat. Andra förlorade helt sina sociala kontakter. I syfte att mildra isolerade människors lidande och hjälpa dem i deras dagliga liv mobiliserade Geneva Red Cross snabbt sitt stora nätverk av frivilliga och yrkesverksamma volontärer. Sedan mitten av mars har alla som kontaktat Geneva Red Cross fått den hjälp de efterfrågat, vare sig det är telefonsamtal, leverans av mat eller mediciner, hjälp med sophantering eller att ta hand om räkningarna etc. Vi är stolta över vår humanitära insats och uppmuntrar er att ta del av berättelser från de som fått hjälp av Geneva Red Cross samt volontärer via denna länk (på franska):”

https://www.croix-rouge-ge.ch/des-nouvelles-de-nos-beneficiaires-et-benevoles

Serve the City Geneva

https://www.servethecitygeneva.ch/

Gary Vannatter, Serve the City Geneva, kommenterar:
“Serve the City Genève är inne på sitt elfte år med att hjälpa svårt utsatta människor i samhället. Under de senaste månaderna har vår verksamhet påverkats starkt av behovet av att upprätthålla vad som kallas ”social distansering”. Vi föredrar däremot att hålla ett fysiskt avstånd, för allas säkerhet, men fortsätta att upprätthålla en social relation med dem vi hjälper. Vi har behövt tänka om när det gäller våra insatser och metoder gentemot de organisationer och människor som vi stöttar. Vi har arbetsteam som tillverkar hundratals smörgåsar varje vecka och levererar dem till soppkök för avhämtning för hundratals nödställda. Vi har även andra som tar hand om vårdgivare. Vi försöker verkligen vara en del av att öka gemenskapens KQ. Vad är KQ? Det är ”Kindness Quotient” i vår stad! Serve the City uppmuntrar alla volontärer att utveckla sätt för att visa handlingar av välvilja till familj, vänner, grannar och de behövande i samhället, inom ramen för reglerna kring säkerhet och hälsa. Vi kommer även fortsättningsvis mobilisera volontärer för att sprida välvilja och vänlighet genom praktiska gärningar.”

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

Lundin Petroleum audiocast - Q3 report 2019 presentation

Lundin Energy audiocast – Q1 rapport 2020 presentation

30 april 2020

Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2020

30 april 2020

·Starka produktionsresultat om 152,4 Mboepd översteg prognosens medianvärde för kvartalet
·Höjd produktionsprognos för helåret till 160 – 170 Mboepd från 145 – 165 Mboepd
·Höjd platåproduktionsnivå och snabb produktionsökning på Johan Sverdrup – platåproduktion för den första fasen om 470 Mbopd uppnåddes i april 2020
·Sänkt prognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe
·Kostnadsbesparingar motsvarande över 300 MUSD för 2020 har införts
·Starkt fritt kassaflöde om över 400 MUSD, nettoskuld minskad till 3 694 MUSD och stärkt likviditet till följd av en ytterligare kreditfacilitet om 340 MUSD
·Skyndsamma och koordinerade åtgärder för att mildra eventuella effekter från coronaviruset har införts och detta utan produktionsstörningar
·Utdelning om 1,00 USD per aktie (cirka 284 MUSD) för räkenskapsåret 2019 godkändes av årsstämman 2020
·Årsstämman 2020 fattade beslut om att byta namn på bolaget till Lundin Energy

 

Finansiella resultat1 jan 2020-
31 mar 2020
3 månader
1 jan 2019-
31 mar 2019
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd152,478,893,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD695,2484,12 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD
Per aktie i USD1
638,3
2,25
345,8
1,02
1 378,2
4,36
EBITDA i MUSD1
Per aktie i USD1
581,1
2,05
399,7
1,18
1 918,4
6,07
Fritt kassaflöde i MUSD
Per aktie i USD
406,7
1,43
95,8
0,28
1 271,7
4.03
Periodens resultat i MUSD
Per aktie i USD
-310,6
-1,09
53,5
0,16
824,9
2.61
Justerat resultat i MUSD
Per aktie i USD
66,0
0,23
58,9
0,17
252,7
0,80
Nettoskuld i MUSD3 694,23 303,74 006,7

1 Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

”Det gläder mig att, för det första kvartalet 2020, kunna rapportera ytterligare en period med starka operativa och finansiella resultat i hela verksamheten men jag konstaterar samtidigt att situationen som vi har kunnat bevittnat sedan i februari, både inom vår industri och utifrån ett globalt makroperspektiv, saknar motstycke. Coronakrisen med dess ekonomiska konsekvenser och den senaste tidens oljeprisfall har lett till ett exceptionellt utmanande marknadsläge.

För att möta de potentiella risker som coronaviruset medför för vår verksamhet, har vi koncentrerat vårt arbete på att minimera risken för coronasmitta och säkerställa medarbetares och underleverantörers hälsa och det har hittills inte lett till några produktionsstörningar. Ett viktigt beslut har varit att minska bemanningen offshore till den lägsta nivå som krävs för att fortsätta producera och utföra de viktigaste projektaktiviteterna. Jag är glad att kunna konstatera att vi inte har behövt justera vår ökande produktionsprognos tack vare den operativa flexibilitet som finns inom verksamheten.

Det är i tider som dessa som det blir tydligare än någonsin att våra högkvalitativa tillgångar, som produceras till låg kostnad och med låg koldioxidintensitet, kan stå emot låga oljepriser. Det är definitivt vad som kommer att göra skillnad när det gäller vår förmåga att rida ut stormen. Efter nedgången på oljemarknaden har bolaget vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att vi bibehåller vår finansiella styrka och flexibilitet. Senareläggning och minskning av utgifter har beslutats om 300 MUSD, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med ursprunglig investeringsprognos som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen. Ytterligare alternativ finns för att reducera eller senarelägga utgifter om det nuvarande marknadsläget med låga oljepriser skulle bli ihållande och vi sänker även vår helårsprognos för verksamhetskostnader till 2,80 USD per boe, från 3,40 USD per boe.

Den operativa framgång som sticker ut i början av 2020 är resultaten från Johan Sverdrup. Den snabba produktionsökningen har tillsammans med den högre produktionskapacitet som etablerats inneburit att platåproduktionen för den första fasen ökar från 440 Mbopd till 470 Mbopd, brutto och att platåproduktionen för hela fältet ökar till 690 Mbopd, vilket var 7 procent högre än den ursprungliga produktionsprognosen och två månader före tidsplan. Dessutom har både Edvard Grieg och Alvheim återigen levererat över förväntan under kvartalet, med en produktionseffektivitet på respektive 99 procent och 98 procent.

Samtidigt som slutet av kvartalet präglades av stor osäkerhet på marknaderna, har vi levererat starka finansiella resultat med ett fritt kassaflöde som överstiger 400 MUSD och en nettoskuld om 3 694 MUSD. Vår nyligen inrättade kreditfacilitet om 340 MUSD, kostnadsbesparingar och minskad utdelning har fram till dags dato förbättrat vår likviditetsposition före skatt med över 780 MUSD.

Vi kommer att fortsätta att hålla en mycket strikt budgetdisciplin i hela bolaget när vi går in i det andra kvartalet. Det gör vi för att bibehålla vår likviditetsposition och för att ge oss finansiell flexibilitet om möjligheter skulle dyka upp som vi skulle kunna dra fördel av. Jag är övertygad om att vi är bland de som är bäst positionerade för att navigera i det rådande marknadsläget.”

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast torsdagen den 30 april kl. 09.00.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:
Sverige    +46 8 56642651
Storbritannien    +44 3333000804
USA    +1 6319131422
Norge    +47 23500243

Pinkod 58812582

Link : https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

 

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

Update on Q1 2020 financial results and audiocast details for 30 April 2020

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2020 och detaljer för audiocast den 30 april 2020

15 april 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2020 torsdagen den 30 april 2020. Prospekteringskostnader om cirka 28 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 359 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2020. Dessutom har Lundin Energy säkrat ytterligare låneåtagande uppgående till 340 MUSD.

Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen. Lundin Energy kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 28 MUSD före skatt för det första kvartalet 2020, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 22 MUSD. Dessa kostnader avser främst utvärdering av Balderbråfyndigheten samt övriga prospekteringskostnader hänförliga till PL894, prospekteringsborrningen i Hasselbaink (PL917) samt återlämnade licenser.

Valutakursförlust
Lundin Energy kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 359 MUSD för det första kvartalet 2020. Den norska kronan försvagades gentemot US dollarn med cirka 20 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2020. Valutakursförlusten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Förändringar i under- och överuttagspositioner
Lundin Energy redovisar intäkter motsvarande sålda volymer (sales method). Detta innebär att förändringar i lager samt under- och överuttagspositioner redovisas som en justering av kostnaderna, värderade till produktionskostnad, inklusive avskrivningar. Under det första kvartalet 2020 uppgick överuttag till 0,7 Mboepd.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från
försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2020 till 55,9 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part om 55,2 MUSD. Denna tredjepartsförsäljning resulterade i en vinst om 0,7 MUSD för det första kvartalet 2020.

Ytterligare låneåtagande om 340 MUSD
Lundin Energy har, i det nu rådande läget av instabilitet på oljemarknaden, vidtagit försiktighetsåtgärder genom att säkra ett ytterligare låneåtagande om 340 MUSD genom en osäkrad kreditfacilitet med fem banker. Den juridiska dokumentation som kreditfaciliteten är föremål för förväntas bli färdig inom de närmaste veckorna. Denna nya facilitet kommer att förse bolaget med ytterligare finansiell flexibilitet och tillkommer utöver den befintliga reservbaserade kreditfaciliteten om 5 000 MUSD och den kreditfacilitet om 160 MUSD som avser investeringar i förnybar energi. Den kommer även att kompensera för effekten av att den reservbaserade kreditfacilitetens återbetalningsplan startar under det andra kvartalet 2020. Återbetalningsplanen innebär att den reservbaserade kreditfaciliteten, per den 1 januari 2021, kommer att ha minskat från 5 000 MUSD till 4 000 MUSD. Bolagets nettoskuld uppgick den 31 mars 2020 till 3 694 MUSD.

Publicering av rapport och audiocast den 30 april 2020
Lundin Energys rapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras torsdagen den 30 april klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Energy.

Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående pinkod:

Sverige: +46 8 56642651
Storbritannien: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Norge: +47 23500243

Pinkod: 58812582

 

Länk: https://lundinenergy.videosync.fi/2020-04-30-q1

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

Lundin Energy: Transformerar hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt (video)

31 mars 2020

På samma sätt som olja har transformerat det moderna samhället, transformerar vi hur olja produceras på ett ansvarsfullt sätt. Vår namnbyte till Lundin Energy återspeglar bättre vår roll som en ledande leverantör av olja och gas i den framtida energimixen och vår ambition att bli klimatneutrala. Se hur vi kommer att uppnå detta i bolagets video.

 

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 31 mars 20200

31 mars 2020

Årsstämma i Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) hölls idag tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm. Bland de beslut som fattades, godkände årsstämman ändringen av bolagets bolagsordning, innebärandes att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att en utdelning om 1,00 USD per aktie skall utgå för räkenskapsåret 2019, att utbetalas i kvartalsvisa delbetalningar. Före varje utbetalningstillfälle, kommer den kvartalsvisa utdelningen om 0,25 USD per aktie att omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie). Det slutgiltiga motsvarande beloppet i USD som aktieägarna erhåller kan därför avvika något beroende på valutakursen USD/SEK på utbetalningsdagen. Beloppet i SEK som utbetalas varje kvartal kommer att meddelas i ett pressmeddelande fyra arbetsdagar innan respektive avstämningsdag.

I tabellen nedan redovisas viktiga datum för utdelningen.

Datum för
valutaomvandling
Första handelsdag
utan rätt till utdelning
AvstämningsdagFörväntad
utbetalningsdag
27 mars 20201 april 20202 april 20207 april 2020
29 juni 20202 juli 20203 juli 20208 juli 2020
28 september 20201 oktober 20202 oktober 20207 oktober 2020
23 december 202030 December 20204 January 20218 januari 2021

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 62 000 USD till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot), (ii) årligt arvode om 130 000 USD till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 14 700 USD till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden) och (iv) årligt arvode om 20 300 USD till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 193 200 USD.

Till styrelseledamöter omvaldes Peggy Bruzelius, C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, Grace Reksten Skaugen, Torstein Sanness, Alex Schneiter, Jakob Thomasen och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2021.

Ian H. Lundin omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB valdes som ny revisor för bolaget för en period fram till årsstämman 2020.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att godkänna bolagets ersättningspolicy 2020 för bolagsledningen, som innehåller fyra huvudkomponenter för ersättning: a) grundlön; b) årlig rörlig ersättning; c) långsiktigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); och d) övriga förmåner, samt som omfattar ersättning till styrelseledamöter för arbete som utförs utanför styrelseuppdraget,
  • att godkänna LTIP 2020 för medlemmar av bolagsledningen och ett antal nyckelpersoner, som ger deltagarna möjligheten att erhålla aktier i Lundin Petroleum under förutsättning av oavbruten anställning och att prestationsvillkor uppfylls över en treårig prestationsperiod. Prestationsvillkoret är baserat på aktiekursens tillväxt och lämnad utdelning (Total Shareholder Return) avseende Lundin Petroleumaktien jämfört med Total Shareholder Return för en grupp referensbolag. Det totala antalet prestationsaktier under LTIP 2020 på dagen för tilldelning får inte överstiga 560 000 och den maximala kostnaden för tilldelningar under LTIP 2020, exklusive kostnader relaterade till leverans av prestationsaktier, uppgår till cirka 9,7 MUSD (cirka 94,2 MSEK), exklusive kostnader för sociala avgifter. Den sammanlagda kostnaden för LTIP 2020 baseras på en aktiekurs för Lundin Petroleumaktien per februari 2020 om 274 SEK,
  • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2017, 2018 och 2019 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor.
  • att godkänna leverans av egna aktier som innehas av bolaget till deltagarna i 2020 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram, i enlighet med tillämpliga villkor,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar,
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget, samt
  • att godkänna ändring av bolagets bolagsordning, vilket innebär att företagsnamnet ändras från Lundin Petroleum AB till Lundin Energy AB, samt vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade även att anta en reviderad valberedningsprocess.

Årsstämman avslog de två aktieägarförslagen som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.