Kommentar till artikeln i Aftonbladet, publicerad 19/12/2020, om svenska bankers lån till Lundin Energy

Det finns ett fundamentalt fel i kritiken av vår verksamhet i Norge, då den inte tar hänsyn till verkligheten – där olja kommer att fortsätta spela en viktig roll i den pågående energiomställningen under många decennier framöver. För att vi ska kunna uppnå en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp behöver samtliga energikällor spela sin roll. År 2040, då den globala befolkningen uppskattas ha ökat med 18% och energibehovet med 19%, förväntas oljan fortsatt att utgöra 28% av världens energibehov. Hälften av denna olja har ännu inte hittats, och därför är det viktigt var oljan kommer ifrån om vi ska vända effekterna av klimatförändringar och nå målen i Parisavtalet.

Lundin Energy är erkänd som industriledande i sitt arbete för låga koldioxidutsläpp och producerar olja med en koldioxidintensitet som är omkring 1/6 av det globala genomsnittet i oljeindustrin. Om all olja producerades på detta sätt skulle det motsvara en minskning med två miljarder ton CO2 per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från 700 miljoner privatbilar. Vårt Edvard Griegfält är det första i världen som blivit oberoende certifierat för sina koldioxidutsläpp, med en koldioxidintensitet på endast 3,8 kg CO2 per fat. När plattformen elektrifieras fullt ut 2022, kommer koldioxidintensiteten att sjunka till under 1 kg CO2 per fat, vilket är 1/17 av det globala branschgenomsnittet. Våra ansträngningar gör skillnad.

Lundin Energy lyckas prestera resultat på dessa internationellt erkänt ambitiösa nivåer genom att tillämpa innovation, effektivitet och bästa tillgängliga teknik i verksamheten. Att den operativa verksamheten bedrivs i Norge, innebär att vi befinner oss i en progressiv jurisdiktion med ett världsledande regelverk som både främjar långsiktiga investeringar för att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet (vi har hittills avsatt över 700 miljoner dollar, vilket inkluderar elektrifiering av plattformar genom elkraft från land från förnybar energi) och säkerställer en ändamålsenlig prissättning av koldioxidutsläpp genom en av en av världens högsta koldioxidskatter. All vår verksamhet i Norge är strikt reglerad och följer de strängaste klimatstandarderna i världen, detta inkluderar verksamheten i södra Barents hav där vår operativa verksamhetsmiljö inte skiljer sig från andra delar av den norska kontinentalsockeln.

När det gäller anklagelserna relaterade till Sudan har vi varit väldigt tydliga med att dessa är helt ogrundade och baseras på felaktig och vilseledande information från vissa icke-statliga organisationer och målsäganden. Dessa strider mot fakta som insamlats från platsen och ett flertal officiella rapporter, producerade av FN och EU, som rapporterade från landet vid denna tidpunkt. Dessa organisationer införde inte heller några sanktioner mot Sudan, tvärtom uppmuntrade både den svenska regeringen och EU till konstruktivt engagemang från alla parter. Dessa grundlösa anklagelser kommer visa sig vara felaktiga.

Lundin Energy